Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

September

Profil kurzu

Kurz kladie dôraz na získanie praktických zručností potrebných na implementáciu Microsoft Server Virtualization na platforme Windows Server 2012 R2 Hyper-V a System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku 74-409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center. Účastníci kurzu sa naučia nasadzovať a spravovať infraštruktúru Microsoft Server Virtualization. Získané vedomosti umožnia účastníkom konfigurovať, spravovať a udržiavať Windows Server 2012 R2 Hyper-V a System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager vrátane sieťových služieb a úložísk. Účastníci sa oboznámia ako konfigurovať kľúčové komponenty Microsoft Server Virtualization ako sú Generation 2 Virtual Machines, Replication Extension, Online Export, Cross-Version Live Migration, Online VHDX Resizing, Live Migration Performance tuning a taktiež Dynamic Virtual Switch Load Balancing a virtual Receive Side Scaling (vRSS).

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn, implementáciu, správu a údržbu virtualizačnej infraštruktúry alebo sa chcú vzdelávať v oblasti aktuálnych virtualizačných technológií spoločnosti Microsoft. Druhou cieľovou skupinou tohto kurzu sú IT profesionáli zodpovedný za výber virtualizačných technológií do prostredia ich organizácie.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Znalosť TCP/IP a sieťových pojmov
 • Znalosti o rôznych typoch dátových úložísk
 • Skúsenosti s prácou v tíme.
 • Znalosť Windows PowerShell

Certifikačné skúšky

74-409A: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Zmapovanie vhodnosti prostredia pre virtualizáciu
 • Inštalácia a konfigurácia úlohy Hyper-V
 • Vytváranie a správa Virtual Hard Disks, Virtual Machines a Checkpoints
 • Vytváranie a konfigurácia Virtual Machine Networks
 • Premiestňovanie Virtual Machines a Hyper-V Replica
 • Implementácia Failover Clustering s Hyper-V
 • Inštalácia a konfigurácia System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Správa sieťovej a dátovej infraštruktúry v System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Vytváranie a správa Virtual Machines použitím Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Konfigurácia a správa System Center 2012 R2 Virtual Machine
 • Správa klaudu v prostredí System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Správa služieb v prostredí System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager a App Controller
 • Zabezpečenie a monitorovanie Microsoft Virtualization Infrastructure