Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

November

Profil kurzu

Tento 5-dňový, inštruktorom vedený kurz vysvetľuje, ako implementovať a konfigurovať nové funkcie vo Windows Server 2016. Kurz je určený IT profesionálom, ktorí chcú povýšiť svoje technické zručnosti z Windows Server 2008 alebo z Windows Server 2012 na Windows Server 2016. Predpokladom na úspešné absolvovanie kurzu sú znalosti predchádzajúcich verzií Windows Server na vysokej úrovni porovnateľné s úrovňou certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012.

Kurz detailne nepokrýva problematiku upgrade a migrácie existujúceho prostredia na Windows Server 2016. Kurz poskytuje účastníkom upgrade existujúcich vedomostí a zručností Windows Server na Windows Server 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí sú skúsenými systémovými administrátormi Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 a ktorí majú praktické skúsenosti s prácou s Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012 v Enterprise prostredí a sú držiteľmi certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 alebo majú ekvivalentné znalosti.

Vhodný je taktiež pre profesionálov pripravujúcich sa na certifikačné skúšky na úrovni MCSE. Pripraví ich na skúšky úrovne MCSA, ktorá je nutným predpokladom pre získanie špecializácií MCSE.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Dvoj a viacročné skúsenosti s nasadzovaním a správou prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008, každodenné skúsenosti s administráciou a údržbou Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008
 • Skúsenosti s implementáciou sieťových technológií na báze Windows
 • Skúsenosti s implementáciou technológií Active Directory
 • Skúsenosti s implementáciou virtualizácie v prostredí Windows Server
 • Znalosti na úrovni certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-743: Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 MCSA

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia a konfigurácia Windows Server 2016
 • Prehľad úložísk v Windows Server 2016
 • Implementácia doménových služieb
 • Implementácia AD FS
 • Implementácia sieťových služieb
 • Implementácia Hyper-V
 • Rozšírená konfigurácia sieťových služieb
 • Implementácia software defined networking
 • Implementácia vzdialeného prístupu
 • Nasadenie a správa kontajnerov Windows Server a Hyper-V
 • Implementácia failover clustering
 • Implementácia failover clustering s Windows Server 2016 Hyper-V

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20743a

Garantovaný termín

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie znalostí a zručností na plánovanie, nasadzovanie, správu, zabezpečenie a podporu Microsoft Exchange Server 2013. Účastníci sa naučia, ako konfigurovať, monitorovať a udržiavať Microsoft Exchange Server 2013. Získajú návody a odporúčania, ktoré napomôžu optimalizovať výkon, minimalizovať chyby a zabrániť naplneniu bezpečnostných hrozieb v prostredí Microsoft Exchange Server 2013.

Cieľová skupina

Kurz je primárne určený IT profesionálom, ktorý majú v pláne stať sa administrátormi poštových služieb v prostredí stredne veľkej a veľkej organizácie. Je tiež vhodný pre vedúcich pracovníkov a pracovníkov podpory IT prostredia, ktorý sa potrebujú oboznámiť s princípmi služieb poskytovaných produktom Exchange Server 2013. Účastníci kurzu by mali mať najmenej trojročné pracovné skúsenosti v IT prostredí, hlavne v oblasti správy sieťovej infraštruktúry, užívateľskej podpory a správy systémov. Pre tento kurz nie sú vyžadované skúsenosti s prechádzajúcimi verziami Exchange Serverov.

Druhou cieľovou skupinou sú IT profesionáli pripravujúci sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 ako samostatnej certifikácie, alebo ako súčasti komplexnej certifikácie Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti s administráciou Windows Serverov vrátane Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
 • Minimálne dvojročné pracovné skúsenosti s Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Minimálne dvojročné skúsenosti so správou menných rezolúcií vrátane služby DNS
 • Pracovné skúsenosti s certifikátmi vrátane Public Key Infrastructure (PKI) certifikátmi

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Nasadzovanie a správa Microsoft Exchange Server 2013
 • Plánovanie a konfigurácia Mailbox Servers
 • Vytváranie a správa prijímateľských objektov v Exchange Server 2013
 • Plánovanie a nasadzovanie Client Access Servers
 • Plánovanie a konfigurácia konektivity klientov k mailovým službám
 • Plánovanie a konfigurácia vysokej dostupnosti
 • Plánovanie a implementácia ochrany voči zlyhaniu a obnovy zo zlyhania
 • Plánovanie a implementácia transportu správ
 • Plánovanie a implementácia ochrany správ
 • Plánovanie a implementácia bezpečnosti administrácie a auditu
 • Monitorovanie a riešenie problémov Microsoft Exchange Server 2013

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20341b

December

Garantovaný termín

Profil kurzu

Kurz sa venuje plánovaniu, dizajnu, nasadeniu, konfigurácii a administrácii Microsoft Lync Servera 2013.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený ako pre správcov a administrátorov aplikácie Lync 2013.

Vstupné vedomosti

Skúsenosti s Active Directory Znalosť prostredia Windows Server 2008 alebo 2012 Znalosť prostredia PowerShell 3.0

Certifikačné skúšky

70-336

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Architektúra Microsoft Lync Server 2013
 • Návrh topológie Lync Server 2013
 • Konfigurácia užívateľských prístupov
 • Nasadenie a správa klientov a zariadení
 • Konferencie v Lync 2013
 • Dizajn a nasadenie externých prístupov
 • Nasadenie trvalých spojení
 • Monitoring a archivácia
 • Administrácia a údržba Lync 2013
 • Zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb
 • Obnova v prípade výpadkov služieb
 • Plánovanie a migrácia