Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

December

Profil kurzu

V tomto päťdňovom kurze účastníci získajú návody a praktické zručnosti na administráciu Active Directory v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Získajú informácie potrebné na správu a zabezpečenie dát, zjednodušenie zavádzania a správy infraštruktúry. Taktiež sa naučia, ako spravovať kľúčové konfigurácie Active Directory, medzi ktoré patria Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, Dynamic Access Control (DAC), Work Folders, Work Place Join, Certificate Services, Rights Management Services (RMS), Federation Services. Účastníci získajú informácie, ako integrovať ich prostredie do infraštruktúry klaudu, ktorý reprezentuje napríklad Windows Azure Active Directory. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú cvičenia vo virtuálnom prostredí.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s Active Directory Domain Services (AD DS) a hľadajú tematicky ucelený kurz pre rozšírenie svojich vedomostí a zručností v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • AD DS administrátori, ktorý potrebujú rozšíriť svoje vedomosti o Active Directory o najnovšie možnosti ponúkané technológiami Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Systémový alebo infraštruktúrny administrátori so všeobecnými vedomosťami a zručnosťami o Active Directory, ktorý chcú zdokonaliť svoje základné vedomosti o rozšírené možnosti technológie Active Directory v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • IT profesionáli, ktorý absolvovali školenie 10967A: Fundamentals of a Windows Server Infrastructure a chcú rozšíriť svoje vedomosti o Active Directory

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti s Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Praktické skúsenosti s rozsiahlou infraštruktúrou Windows Server
 • Praktické skúsenosti s riešením problémov základnej sieťovej infraštruktúry pozostávajúcej z menných rezolúcií, IP adresovania, Domain Name System (DNS) a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Praktické skúsenosti s Hyper-V a konceptom virtualizácie serverov
 • Všeobecný prehľad v oblasti bezpečnosti v prostredí IT prostredia
 • Praktické pracovné skúsenosti s klientskymi operačnými systémami Windows ako sú Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Prehľad v zabezpečení prístupov k informáciám
 • Rozšírené zavádzanie a správa Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Zabezpečenie Active Directory Domain Services
 • Implementácia a správa Active Directory Domain Services Sites a Replication
 • Implementácia Group Policy
 • Správa užívateľských nastavení pomocou Group Policy
 • Nasadzovanie a správa Active Directory Certification Services (AD CS)
 • Nasadzovanie a správa certifikátov
 • Implementácia a správa Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • Implementácia a správa Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Implementácia bezpečného prístupu k sieťovým zdrojom (DAC, Work Folders, Workplace Join)
 • Monitorovanie, správa a obnova Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Implementácia Windows Azure Active Directory
 • Implementácia a správa Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10969b

Garantovaný termín

Profil kurzu

Kurz sa venuje plánovaniu, dizajnu, nasadeniu, konfigurácii a administrácii Microsoft Lync Servera 2013.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený ako pre správcov a administrátorov aplikácie Lync 2013.

Vstupné vedomosti

Skúsenosti s Active Directory Znalosť prostredia Windows Server 2008 alebo 2012 Znalosť prostredia PowerShell 3.0

Certifikačné skúšky

70-336

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Architektúra Microsoft Lync Server 2013
 • Návrh topológie Lync Server 2013
 • Konfigurácia užívateľských prístupov
 • Nasadenie a správa klientov a zariadení
 • Konferencie v Lync 2013
 • Dizajn a nasadenie externých prístupov
 • Nasadenie trvalých spojení
 • Monitoring a archivácia
 • Administrácia a údržba Lync 2013
 • Zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb
 • Obnova v prípade výpadkov služieb
 • Plánovanie a migrácia