Vyskúšajte si technológie na vlastnej koži a bez zbytočných investícií!

Zoznámte sa s vlastnosťami, funkciami, prevádzkou a migráciou na najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft v Demo Centre BSP.

Oblasti, ktorým sa v  Demo Centre venujeme

SPRÁVA IT INFRAŠTRUKTÚRY

Zistite viac o výhodách, ktoré vám ponúka:

  • System Center
  • Virtualizácia operačných systémov
  • Automatizovaný deployment OS (Windows 7, Windows 8.1)

MS SHAREPOINT

Zistite viac o možnostiach využitia MS SharePoint v oblastiach:

  • Kolaborácie a zdieľania dokumentov a informácií
  • Multiplatformového vyhľadávania
  • Business intelligence

Bezpečnosť

Zistite viac ako chrániť citlivé dáta pred neautorizovaným použitím pomocou:

  • Rights Management Services
  • Dvojfaktorovej autentifikácie
  • Public Key Infrastructure 

Technológie

Windows 8.1

Windows Server 2012 R2

ExchangeServer 2013

System Center 2012 R2 Configuration Manager and Endpoint Protection

System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

System Center 2012 R2 Operations Manager

System Center 2012 R2 Data Protection Manager

System Center 2012 R2 Service Manager

System Center 2012 R2 Orchestrator

Rights Management Services (RMS na platforme Windows Server)

Windows Server 2012 R2 -Application request routing (reverzné proxy)

Sharepoint 2013

Lync 2013

Našim zákazníkom bezplatne predvádzame najnovšie technológie v prirodzenom pracovnom prostredí

 

Nejde iba o teoretickú ukážku, počas demoukážky poukazujeme aj na potenciál využitia konkrétnej technológie priamo u zákazníka.

Chcem demoukážku

Aké výhody má ukážka technológií v Demo Centre BSP?

Typické pracovné prostredie, v  ktorom sa technológie používajú

Ukážku vedú odborníci, ktorí s technológiami pracujú každý deň

Predvádzané technológie sú reálne nasadené u  zákazníkov a máme skúsenosti s rôznymi scenármi ich nasadenia

Vždy najnovšie verzie technológií a ich produktov

Rôzne možnosti využitia jednej technológie

Individuálna ukážka prispôsobená pre vašu spoločnosť

Možnosť klásť otázky súvisiace s vašou spoločnosťou

Všetky novinky vidíte na vlastné oči v skutočnom pracovnom prostredí, sami posúdite aké výhody vám môže priniesť transformácia na tieto technológie

Najnovšie technológie nielen spoznáte a otestujete, ale taktiež sa v nich vyškolíte a certifikujete. A to všetko na jednom mieste

Príjemné prostredie s možnosťou bezplatného parkovania

Oto Vokál

Oto Vokál

Technický riaditeľ

„Pridanou hodnotou pre našich zákazníkov a obchodných partnerov je Democentrum, v ktorom majú možnosť oboznámiť sa s najnovšími technológiami spoločnosti Microsoft.

Počas individuálnej ukážky získajú okrem technických informácií aj možnosť otestovať si technológie, tak povediac na vlastnej koži. Vďaka nášmu Demo Centru dokážeme zákazníkom efektívnejšie poskytnúť informácie o technologických riešeniach vystavaných na platformách spoločnosti Microsoft. Pri prezentácii vychádzame z reálnych skúseností, ktoré sme nadobudli pri realizácii projektov.

Podľa slov našich zákazníkov Demo Centrum prináša lepšiu orientáciu v produktových možnostiach, procesoch migrácie a aktualizácie na najnovšie verzie spoločnosti Microsoft.“

Ak máte záujem o ukážku, neváhajte nás kontaktovať.

Chcem demoukážku